15 thg 2, 2018

xây dựng công cụ quản lý chất thải rắn công nghiệp – chất thải nguy hại tại các khu chế xuất thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, thương mại, du lịch và công nghiệp lớn nhất nước. Với tốc độ phát triển kinh tế nhanh, nhu cầu khai thác và tiêu dùng tài nguyên thiên nhiên của con người cũng không ngừng tăng lên, làm nảy sinh hàng loạt các vấn đề môi trường, một trong số đó là vấn đề chất thải rắn (CTR) và chất thải nguy hại (CTNH). Với những yêu cầu cấp thiết về việc quản lý nguồn chất thải này, tác giả xây dựng một công cụ quản lý chất thải rắn công nghiệp – chất thải nguy hại tại các khu chế xuất thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một sản phẩm CNTT được xây dựng bằng các công cụ hiện đại nhất hiện nay như nhúng ArcGIS vào C# để xử lý bản đồ, kết nối SQL Server để quản lý nguồn dữ liệu lớn, dùng Crystal Report làm báo cáo và vẽ biểu đồ. Với công cụ này, nhà quản lý sẽ rất dễ dàng thực hiện công việc giám sát Môi trường, phân tích, dự báo, đánh giá để đưa ra những quyết định kịp thời.

Phần mềm được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình C#, SQL Server, Crystal Report. Đặc biệt ArcGIS được nhúng vào phần mềm để hỗ trợ người dùng các thao tác trên bản đồ như: phóng to/ thu nhỏ, di chuyển, xem thông tin, chỉnh sửa dữ liệu,... ngay trên bản đồ một cách trực quan.

Sơ đồ liên kết các màn hình

Màn hình giao diện của chương trình

Hệ thống thực đơn của chương trình
Thực đơn hệ thống

Thực đơn Khu vực

Xem thêm tại:
[sociallocker id="2256"]http://bit.ly/2EuoLBu

Nguồn :Dương Thị Thúy Nga Khoa Môi trường, Trường Đại học KHTN tp.HCM

Coi nguyên bài viết ở :
xây dựng công cụ quản lý chất thải rắn công nghiệp – chất thải nguy hại tại các khu chế xuất thành phố Hồ Chí Minh

Share this

0 Comment to "xây dựng công cụ quản lý chất thải rắn công nghiệp – chất thải nguy hại tại các khu chế xuất thành phố Hồ Chí Minh"