22 thg 12, 2014

Lợi ích, lợi dụng và lợi hại trong tâm lý chiến

Lợi ích, lợi dụng và lợi hại vốn chỉ ra những ý nghĩa trong những ngữ cảnh khác nhau nhưng trong tâm lý chiến chúng có mối quan hệ mật thiết, là yếu tố tạo nên sự thành công trong việc đả kích, thực hiện các thủ thuật, chiến lược trong tâm lý chiến mà tư xưa đã thực hiện khá thành công. Cùng phân tích 3 yếu tố trên trong chiến thuật tâm lý chiến trong đời sống hiện tại.
Tâm lý chiến trong kinh doanh
Tâm lý chiến trong kinh doanh
1. Lợi ích
Lợi ích có nghĩa là điều có lợi, điều cần thiết, thứ mà nó mang lại cho chúng ta sự thỏa mãn hay đáp ứng được nhu cầu về vật chất, tinh thần. Trong đó nhóm lợi ích được quan tâm hơn khi nó đại diện cho một tập thể gồm nhiều cá nhân hay nhiều tổ chức cũng chia sẻ một mối quan tâm chung và cũng thúc đẩy mục tiêu đó bằng cách tác động các các luật lệ, chính sách, quy định, cơ chế của nhóm lợi ích nhằm tạo ra những thay đổi và cách thực thi có lợi cho nhóm của mình để tạo dựng đặc quyền, đặc lợi để thụ hưởng.

Lợi ích chính là nguyên nhân trong tâm lý chiến khi xảy ra xung đột lợi ích, đặc biệt trong lợi ích nhóm. Khi lợi ích nhóm bị ảnh hưởng hay cá nhân trong nhóm lợi ích nhóm bị xâm phạm và mang lại sự không an toàn về đặc quyền, đặc lợi thụ hưởng thì tâm lý chiến bắt đầu. Từ đó bắt đầu cho những chiến thuật khác nhau nhằm nắm ưu thế trong tâm lý chiến.
Lợi ích và xung đột lợi ích nhóm
Lợi ích và xung đột lợi ích nhóm
2. Lợi dụng
Lợi dụng là dựa vào điều kiện, người nào đó thể làm việc gì (sẽ thành công) hay mưu lợi riêng không chính đáng. 

Trong tâm lý chiến ta xem xét yếu tố thứ 2 tức là lợi dụng người nào đó ở mức bình thường có thể chấp nhận được. Ở đây lợi dụng chính là mang lại lợi ích nhưng không ảnh hưởng đến đặc quyền, đặc lợi trong nhóm lợi ích.

Theo ý khác, có thể xem lợi dụng là lợi dụng tâm lý chiến để nắm lợi thế trong lĩnh vực, nhóm lợi ích nào đó. 

Tuy nhiên, việc dùng nhiều lợi dụng sẽ dẫn đến 2 mặt của nó và việc thất bại trong vai trò tâm lý chiến dễ bị phát hiện.
Lợi dụng trong nhóm lợi ích
Lợi dụng trong nhóm lợi ích
3. Lợi hại
Lợi hại ở đây chúng ta cùng hiểu theo nghĩa là mặt lợi và mặt hại của vấn đề, thứ hai, xem xét đến tính chất của vấn đề ở sự lợi hại. Chúng ta có thể hiểu đó là sự lợi hại của tâm lý chiến, cũng có thể hiểu cái lợi và cái hại của tâm lý chiến.

Tâm lý chiến có lợi - hại trong một vài hoàn cảnh nào đó: Lợi lànắm được ưu thế, là bắt được điểm yếu và đưa đối thủ vào những chiến thuật của mình đề ra. Hại là dễ bị phát triện, khó lợi dụng, dễ xảy ra mâu thuẫn trong lợi ích.

Bên cạnh đó, cũng cần nói về sự lợi hại của tâm lý chiến, đó là sự khôn ngoan, sự dày dạn kinh nghiệm, sự hiểu biết sâu sắc đến đối thủ.
Sự lợi hại của tâm lý chiến
Sự lợi hại của tâm lý chiến
Kết
Như vậy, lợi ích, lợi dụng và lợi hại trong tâm lý chiến vừa thống nhất vừa mâu thuẫn với nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh, hoàn cảnh và cách thức xảy ra trong tâm lý chiến. Tùy trường hợp có thể thay đổi, nắm bắt và hóa giải trong tâm lý chiến, nhìn chung đều bắt đầu và kết thúc ở lợi ích và nhóm lợi ích.

Trần Chí Tình - Kẻ bán nước mía ở Sài Gòn

Share this

0 Comment to "Lợi ích, lợi dụng và lợi hại trong tâm lý chiến"