25 thg 4, 2014

Cà Mau Quê Tui

Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Ngại chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Xuôi máy chèo sông ông Đốc, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau, xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng.
người Cà Mau dễ thương vô cùng
Người Cà Mau dễ thương vô cùng
Tự dưng nhớ Cà Mau ghê gớm....
Chí Tình

Share this

0 Comment to "Cà Mau Quê Tui"