20 thg 3, 2014

Xây dựng bản đồ đất phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

Điều tra bổ sung, xây dựng bản đồ đất và bản đồ thích nghi đất đai phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

y dựng bản đồ đất và bản đồ thích nghi đất đai 
Huyện Đầm Dơi là một trong những huyện ven biển của tỉnh Cà Mau ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Do đặc điểm địa lý, điều kiện tự nhiên của huyện Đầm Dơi có những hạn chế quan trọng là đất Phèn, nước nhiễm mặn và không có nguồn nước ngọt tưới cho sản xuất, các hạn chế này chi phối khả năng sử dụng đất cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Trong thực tế sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp những năm qua, do những hạn chế này (chủ yếu là đất và nước) phối hợp với những biến động thị trường nông sản đã thúc bách nông dân địa phương tự chuyển đổi sản xuất trên đất đai của họ. Một trong những hướng chuyển đổi sản xuất quan trọng ở địa bàn này là chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang nuôi tôm thủy sản nước lợ.

Chương trình “Điều tra bổ sung, xây dựng bản đồ đất và bản đồ thích nghi đất đai phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng cấp huyện” thực hiện ở ĐBSCL trong 2 năm (2005 – 2007) đã chọn huyện Đầm Dơi là địa bàn triển khai nhằm đánh giá lại khả năng thích nghi đất đai hiện nay của huyện, qua đó đề xuất phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm khai thác hợp lý và bền vững hơn tài nguyên đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn huyện Đầm Dơi.

Download tài liệu đầy đủ bên dưới:


Nguồn: Internet
Tổng hợp: Chí Tình

Share this

0 Comment to "Xây dựng bản đồ đất phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau"