8 thg 2, 2014

Thuận lợi và khó khăn cho thu nhận thông tin tài nguyên môi trường

Ngày nay, khoa học công nghệ ngày càng phát triển mạnh mẽ, thì vấn đề thu nhận thông tin về tài nguyên môi trường luôn có những thuận lợi và khó khăn nhất định.

Ở Việt Nam việc thu nhận thông tin trong các vấn đề về tài nguyên môi trường chủ yếu là sử dụng công nghệ Viễn Thám. Những tổ chức tham gia vào hoạt động trong lĩnh vực viễn thám ở Việt Nam đã thu thập được nhiều dữ liệu viễn thám từ nhiều nguồn khác nhau với những thời điểm khác nhau và đa dạng về loại ảnh. Tuy nhiên, ảnh viễn thám có độ phân giải thấp và trung bình chỉ phục vụ trong nghiên cứu và ứng dụng đòi hỏi mức độ chi tiết trung bình. Ảnh có độ phân giải không gian cao còn ít, nhưng ngày càng được đầu tư và ứng dụng nhiều, tuy nhiên việc trích lọc, phân loại thông tin từ những phương pháp cũ đã thể hiện nhiều vấn đề gây khó khăn trong phân loại các đối tượng, v.v. 

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ
Việc phát triển khoa học công nghệ đã đưa ra những thiết bị, công cụ, v.v, hổ trợ việc điều tra, kiểm tra, tìm kiếm, v.v, thông tin tài nguyên môi trường một cách nhanh chóng, chính xác, giảm bớt thời gian tìm kiếm, phân tích thông tin. Tuy nhiên, việc thu nhận thông tin vẫn gặp không ít khó khăn về khả năng của thiết bị (phụ thuộc vào thời tiết, địa hình) dẫn đến độ chính xác và tin cậy của thông tin.
Những thuận lợi cơ bản về thu nhận thông tin tài nguyên môi trường:
Với ảnh viễn thám (độ phân giải thấp và trung bình): dữ liệu truyền từ vệ tinh không chỉ ảnh viễn thám đơn thuần mà chứa nhiều thông tin hổ trợ khác (nhiệt độ, thông số kỹ thuật, v.v. ). Tất cả các dữ liệu được truyền dưới dạng số PCM (Pulse Code Modulation) nên có ưu thế hơn hẳn các phương pháp truyền khác vì nó cho phép loại bỏ mọi nhiễu, năng lượng tiêu thụ cho việc phát sóng cũng rất nhỏ.
Viễn thám rada (siêu cao tần): viễn thám rada (siêu cao tần) sử dụng bức xạ siêu cao tần với bước sóng từ một cho đến vài chục centimet cho phép quan sát vật thể trong mọi thời điểm trong ngày và không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện thời tiết như mây hay mưa, v.v.  Ngoài ra, kỹ thuật viễn thám rada còn cho phép cung cấp những thông tin hữu ích về gió trên mặt biển, hướng sóng.

Những khó khăn trong việc thu nhận thông tin tài nguyên môi trường
Ảnh viễn thám: chỉ thực hiện được khi trạn thu và vệ tinh viễn thám nằm trong tầm nhìn của nhau. Phụ thuộc thuộc vào điều kiện thời tiết, v.v. 

Viễn thám rada (siêu cao tần): đồi hỏi nguồn năng lượng lớn, chi phí cao, v.v. 


Nguồn: Trần Chí Tình

Share this

0 Comment to "Thuận lợi và khó khăn cho thu nhận thông tin tài nguyên môi trường"