25 thg 2, 2014

Chống spam backlinks ở comment bằng CSS

Spam backlinks trên Comment của blogger khiến các blogger đều cảm thấy khó chịu. Có nhiều cách chống spambacklink như pamlink bằng Jquery hoặc Khóa comment của những blogger spam. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khác chỉ dùng CSS giúp tăng tốc blog và loại bỏ back link.


1- Đăng nhập (login) vào Blog
2- Vào Mẫu (Template)
3- Chọn Chỉnh sử HTML (Edit HTML)
4- Thêm đoạn code bên dưới vào trước thẻ ]]></b:skin>

.comments .comments-content .comment-content a{
pointer-events: none !important;
}

5- Lưu mẫu của bạn lại và kiểm tra thành quả

Share this

0 Comment to "Chống spam backlinks ở comment bằng CSS"