25 thg 1, 2014

Ứng dụng ArcGIS trong quản lý tình trạng khẩn cấp

Phát triển và chia sẻ kế hoạch ứng phó, duy trì hoạt động nâng cao nhận thức trong sự cố khẩn cấp và các sự kiện, và nâng cao hiệu quả và độ chính xác của những nỗ lực phục hồi
Bản đồ kế hoạch hành động
Bản đồ quản lý khẩn cấp cung cấp một tập hợp các dữ liệu bản đồ và các tập tin liên quan để sử dụng trong sản xuất bản đồ quản lý khẩn cấp. Bản đồ này giúp quản lý tình trạng khẩn cấp và nhân viên an ninh tạo ra một bộ tiêu chuẩn của bản đồ được sử dụng trong các hoạt động thông báo và phản hồi. Một số vụ việc dựa trên dữ liệu bản đồ đã được phát triển bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật từ các tiêu chuẩn phân tích GIS hoạt động trên sự cố (GSTOP) và được phân phối bởi NWCG.

Bản đồ quản lý tình trạng khẩn cấp cung cấp bốn sản phẩm bản đồ bao gồm:
- Lên kế hoạch hành động có thể xảy ra – xuất bản một bản đồ từ 8.5 đến 11 in để sử dụng hỗ trợ hoạt động cho các hoạt động hỗ trợ, nhân sự và bổ sung cho kế hoạch hành động trên trang chính bản đồ.

- Kế hoạch hành động trên bản đồ giấy - phát triển với trang dữ liệu Driven với tỉ lệ 1: 1000 theo hệ tọa độ quốc gia Mỹ (USNG).

- Tóm tắt vụ việc Bản đồ - Một bản đồ điện tử có kích thước chuẩn ANSI với các chi tiết về sự kiện cụ thể và khu vực xung quanh.

- Bản đồ nguy hiểm - Hiển thị các mối nguy hiểm tự nhiên và công nghệ trọng điểm trong thành phố Naperville, Illinois. Đây là một ví dụ về một bản đồ quy hoạch và phân tích  có thể được tăng cường để phân tích tốt hơn các dữ liệu để hỗ trợ lập kế hoạch và giảm nhẹ những sự c tiếp theo.

Nguồn: www.esri.com

Share this

0 Comment to "Ứng dụng ArcGIS trong quản lý tình trạng khẩn cấp"