16 thg 12, 2013

Ứng dựng phần mềm mã nguồn mở trong xây dựng bản đồ chuyên đề

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ TRONG XÂY DỰNG BẢN BỒ CHUYÊN ĐỀ
Tác giả: Trịnh Văn Tân
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: PDF
Số trang: 46


GEOGIS: Bản đồ là phương tiện truyền đạt thông tin không gian hữu hiệu. Các mối quan hệ không gian được thể hiện trực tiếp trên bản đồ, phản ánh đầy đủ và trung thực, thực tế khách quan, sư phát triển khoa học về Trái đất và các khoa học khác, đặc biệt là ứng dụng tự động hóa trong bản đồ đã mở đường cho sự phát triển các lại bản đồ đặc biệt là bản đồ chuyên đề, ngày nay bản đồ có vị thế đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa, du lịch, giao thông, quốc phòng.

Ngày nay việc xây dựng bản đồ - đặc biệt là bản đồ chuyên đề ngày càng đơn giản nhờ vào sự hỗ trợ của các phần mềm GIS: ArcGIS, MapInfo,....

Tuy nhiên đây là những hãng lớn với phần mềm thương mại, bản quyền là một vấn đề trở ngại khá lớn đặc biệt trong hoàn cảnh kinh tế hiện nay. Chi phí bản quyền phần mềm và duy trì chúng có thể là một vấn đề lớn cho việc đảm bảo tính bền vững của hệ thống.

Để giải quyết những vấn đề trên phần mềm Mã nguồn mở có thể giải quyết được. Trong đó, QGIS được quan tâm hơn cả bởi những tính năng của nó.

Download GEOGIS đầy đủ tài liệu tại đây:


Nguồn: Chí Tình

Share this

0 Comment to "Ứng dựng phần mềm mã nguồn mở trong xây dựng bản đồ chuyên đề"