3 thg 12, 2013

Ứng dụng GIS trong việc định lượng xói mòn tiềm năng và xói mòn hiện trạng lưu vực con Cần Lê

Đề tài: Ứng dụng GIS trong việc định lượng xói mòn tiềm năng và xói mòn hiện trạng
lưu vực con Cần Lê

Tác giả: Dương Thị Anh Đào
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Số trang: 52
Định dạng: Word

Nội dung chính

Lưu vực con Cần Lê với nhiệm vụ cung cấp nước sinh hoạt và tưới tiêu cho 2 huyện: Lộc Ninh và Bình Long của tỉnh Bình Phước có chức năng bảo vệ, bồi lắng và làm sạch nước. Tuy nhiên, với địa hình tương đối phức tạp, địa hình lồi lõm, tiêu biểu cho vùng đất dốc: nơi dốc nhiều, nơi dốc trung bình, có thung lũng và đồng bằng, ngoài ra địa hình còn bị chia cắt bởi mạng lưới sông ngòi dày đặc. Đây sẽ là điều kiện để xói mòn phát triển mạnh mẽ.

chi tinh

Ngày nay, với sự khai thác quá mức nguồn tài nguyên đất đai làm cho xói mòn ngày càng gia tăng, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, giảm thu nhập, tác động đến kinh tế và đời sống của người dân. Chính vì thế, việc định lượng xói mòn đất là cơ sở cho việc sử dụng hợp lí và bảo vệ tài nguyên đất.

Chỉ thị số 15/TTg ngày 11/1/1964 của phủ thủ tướng về: “chống xói mòn, giữ đất, giữ màu, giữ nước” đã thể hiện mức độ quan trọng trong việc bảo vệ tài nguyên đất.Tuy nhiên hiện tại những kết quả đạt được chưa thực sự hiệu quả bởi các biện pháp phòng chống xói mòn chỉ mang tính chất dàn trải, không có tính tập trung theo từng khu vực cụ thể, làm hao tốn thời gian và tiền bạc.
Công nghệ GIS với những ưu điểm trong chức năng xử lý, nội suy, mô hình hóa mà cụ thể là sự hỗ trợ về tính độ dốc địa hình, hướng sườn dốc,..  là những yếu tố quan trọng trong việc giải quyết các bài toán về xói mòn.

Chính vì thế, đề tài: “Ứng dụng GIS trong việc định lượng xói mòn tiềm năng và xói mòn hiện trạng lưu vực con Cần Lê” được thực hiện.

Download tài liệu đầy đủ bên dưới:


Sưu tầm


Trần Chí Tình Blogger

Share this

0 Comment to "Ứng dụng GIS trong việc định lượng xói mòn tiềm năng và xói mòn hiện trạng lưu vực con Cần Lê"